Leidraad voor kajuitjachtzeilers

,

 36,99

Richard Vooren

De Leidraad voor Kajuitjachtzeilers bespreekt de specifieke onderwerpen die betrekking hebben op het zeilen met kajuitjachten op groot water, zoals: IJsselmeer, Waddenzee en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen en de beschermde wateren tussen de Griekse eilanden. Het boek behandelt de diploma-eisen van de Commissie Watersport Opleidingen (CWO), zoals: zeilmanoeuvres, havenmanoeuvres, motortechniek, vaarregels en betonning, weerkunde, elektronische navigatie, IJsselmeernavigatie en navigatie op getijdenwateren. Dit cursusboek behandelt tevens de volledige stof voor het Watersportverbond-examen Theoretische Kustnavigatie (TKN).

Zevende, geheel herziene druk

Gewicht 1,015 kg