Lutineprijs , Terschellinger literatuurprijs. 3 december 2020 – Posted in: Overig

Onlangs heeft de jury van Lutineprijs namens burgemeester en wethouders een winnaar toegekend aan Jan Heuff.

De jury beoordeelt het werk van auteurs met Terschelling als onderwerp. Dit kunnen historische, sociologi­sche, economische, taalkundige, biologische of psycholo­gische publicaties zijn.

De heer Heuff krijgt de prijs voor zijn boek ‘Bravo Terschellingers. Reddingboot Brandaris en het eilander reddingwezen’.

Volgens de jury behandelt het een belangrijk aspect van de Terschellinger samenleving en cultuur, die van oudsher een sterk agrarisch-maritiem karakter heeft. Nergens in Nederland is de aanwezigheid van de zee met haar weidsheid, haar grillen, haar schoonheid, haar gulheid, maar ook gevaren zo letterlijk nabij als op en rond dit eiland met zijn natuurlijke baai, omringd door continu wisselende geulen en gevaarlijke ondiepten.

Het boek is rijk en fraai geïllustreerd en biedt een mooie inkijk in de eilander samenleving. De uitgave is goed gedocumenteerd en zakelijk, waarin mensen van vlees en bloed met hun onhebbelijkheden – al even onvoorspelbaar als de zee – de hoofdrol spelen.

Lutineprijs ,Heuff , literatuur prijs Terschelling

« Lock down december 2020
ONLINE »