Terschelling in de 20e eeuw 16 mei 2022 – Posted in: Eilandboeken – Tags: , , , ,

Na vele fotoboeken van de hand van Henk H. Dijkstra en Teunis Schol is er nu weer een verschenen. dit maal in samenwerking met Frans Schot. Het boek met meer dan 100 foto’s is opgedeeld in een aantal hoofdstukken: Op west, Om oost, Klederdracht en Hoog bezoek. Elke foto is voorzien van informatie en de eventuele namen van de personen.
Al met al weer een aanwinst voor liefhebber van Terschelling.
In de eerste decennia van de 20 eeuw veranderde er veel op Terschelling. Zo kwam er een moderne veerboot met meer accommodatie. De hoofdweg van West naar Oost werd verhard, waardoor het oosten van het eiland meer werd ontsloten. Hierdoor werd het vervoer gemoderniseerd van paardentram naar autobus. Er kwam een gasfabriek op West, die zorgde voor gasstraatverlichting en verwarming. Tevens konden de bewoners in de gasfabriek een warme douche nemen. De oude zeevaartschool werd vervangen door een nieuw gebouw aan de hoofdweg op West, wat op maritiem een belangrijke verbetering inhield. Staatsbosbeheer begon met de aanplant van jonge naaldbomen om verdere verstuiving van de duinen bij West en elders op het eiland tegen te gaan. In de 2 W.O. werd de eerste badweg (de Longway) aangelegd naar het Noordzeestrand bij Paal 8, later volgde de nieuwe badweg bij Halfweg. Hierdoor hoopte men het toerisme naar het eiland sterk te bevorderen. Ook de badwegen van Midsland, Formerum, Hoorn en Oosterend volgden, waardoor een groot gedeelte van het strand eenvoudig te bereiken was. De suikerfabrikant en weldoener A.G.A. Eschauzier, op Terschelling geboren, financierde mede veel werkgelegenheidsprojecten om de welvaart op het eiland te bevorderen.
Ook om Oost bleef men niet achter. In Lies werd de Coop. Zuivelfabriek gebouwd om de kleine boterfabriekjes te vervangen. De landbouwer met een klein gemengd bedrijf werd langzamerhand een veehouder met een uitbreidende veestal. Het was de tijd van vooruitgang en modernisering, hierin in beeld gebracht door professionele en amateurfotografen.
Hendrik Homme Dijkstra, geboren op 25 mei 1940 te Huizum en van beroep onderwijzer, ging met zijn ouders voor het eerst een week op vakantie naar Terschelling in 1948. Het werd een vaste gewoonte om sindsdien het eiland ieder jaar te bezoeken, steeds langer en vaker. Hierdoor ontstond een zekere fascinatie voor de natuur en cultuur van Terschelling, wat resulteerde in het verzamelen van oud beeldmateriaal. leder jaar bezocht hij Teunis Schol, de boekenboer, die hem op cultuurhistorisch terrein veel heeft verteld. Zo ontstond later het idee om tezamen een reeks fotoboekjes samen te stellen met als titel Terschelling in Beeld’. Ook andere fotoboekjes, zoals Terschelling in oude ansichtkaarten’ en Terschelling toen & nu’ hebben ze gezamenlijk voltooid. Afbeeldingen uit zijn collectie zijn ook opgenomen in ‘Schylge myn Läntse’.
« Michiel in boekenpanel Volkskrant
Nieuw Terschellinger kinderboek »